föreningen

Ridterapi för Alla

Vad är ridterapi?

Ridterapi har alltid ett terapeutiskt syfte. Det terapeutiska syftet är olika beroende på patientens behov och ridterapeutens yrkeskompetens:

Psykologer och socialterapeuter arbetar också med hästarna från marken, det vill säga att det inte är nödvändigt att patienten rider. Det bredare begreppet hästunderstödd terapi är då mer adekvat.

Dessutom finns fritidsridning för personer med funktionsnedsättningar, vilket alltså inte är ridterapi, eftersom det inte finns fokus på uttalade terapeutiska målsättningar. Fritidsridning kan ändå vara mycket välgörande.