föreningen

Ridterapi för Alla


Sommaren 2019 arrangerar vi kurserna Praktisk Ridterapi nivå 1, nivå 2 och nivå 3

Praktisk Ridterapi nivå 1 vecka 26, 24-28 juni (fem dagar), kl. 9-16.
Praktisk Ridterapi nivå 1 vecka 27, 1-5 juli (fem dagar), kl. 9-16.
Praktisk Ridterapi nivå 2 vecka 28, 8-12 juli (fem dagar), kl. 9-16.
Praktisk Ridterapi nivå 3 vecka 29, 15-19 juli (fem dagar), kl. 9-16.

Anmäl ditt intresse för att delta i en eller flera av kurserna via info@ridterapiforalla.se. Det behövs inga förkunskaper för att gå nivå 1, men du behöver vara frisk och stark. För att gå nivå 2 behöver du först gå nivå 1 osv.
Kursdeltagarna kan ta med egen häst till nivå 3

Här följer en beskrivning av våra kurser.


Praktisk Ridterapi, nivå 1 (A & B)

Kursen är en utveckling av tidigare års mycket uppskattade kurser. Här kan du läsa en utvärdering av den kurs vi arrangerade 2014. Utvärdering av kursen Praktisk Ridterapi 2014
Kursen avser att ge dig handfast säkerhet i ditt ridterapeutiska upplägg, genom att bibringa en strukturerad förståelse av ridterapisessionen. Kursen vill överbrygga målsättningar inom de olika behandlingsområdena, till att omfatta en holistiskt orienterad förståelse där klientens impulser tas till vara och utvecklas. Kursen vill utgöra ett skapande forum och ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns hos deltagarna.Praktisk Ridterapi nivå 1 A, vecka 26


Datum Föreläsare Titel Info Kostnad
2019-06-24 Må
2019-06-25 Ti
2019-06-26 On
2019-06-27 To
2019-06-28 Fr
Johanna PechmannPraktisk Ridterapi, nivå 1
5 dagar, Må-Fr v. 26.
kl. 09:00-16:00

Anmäl ditt intressse6000 kr + moms


Praktisk Ridterapi nivå 1 B, vecka 27


Datum Föreläsare Titel Info Kostnad
2019-07-01 Må
2019-07-02 Ti
2019-07-03 On
2019-07-04 To
2019-07-05 Fr
Johanna PechmannPraktisk Ridterapi, nivå 1
5 dagar, Må-Fr v. 26.
kl. 09:00-16:00

Anmäl ditt intressse6000 kr + moms
Johanna Pechmann

Johanna driver sedan 2004 Ridterapi Novalis, som i dagsläget tar emot drygt 300 patienter varje månad. Hon arbetar heltid med ridterapi som egen företagare och delar nu med sig av sina erfarenheter. För Johanna utgör en relationbaserad träning med hästarna (Natural Horsemnaship) underlag för många möjligheter i terapiarbetet, vilket hon kommer att visa i de praktiska momenten av kursen.

Första kursdagen, hästkunskap

 • hästpsykologi, flyktdjur respektive rovdjur markarbete, NH (Natural Horsemanship)
 • ledpositioner
 • kroppsspråkets möjligheter i arbete med hästar och personer med funktionsnedsättning.
 • det medvetna hästvalet (storlek, ras, stegkvalitet, personlighet, utbildning, sensibilitet)

Andra kursdagen, ridterapikunskap

 • teoretisk grund/terapeutisk triangel
 • vilka faktorer påverkar ridterapins upplägg?
 • grundläggande målsättningar: avslappning, rörlighet och stabilisation
 • för vem är ridning lämpligt?
 • pedagogiska/terapeutiska möjligheter för Hästverksamhet
 • övningsval i relation till 37 målsättningar

Tredje kursdagen, ridterapins strukturella aspekter/ genomförande

 • ridterapins former och utrustning
 • ridterapins upplägg - faser och metoder
 • ridterapins genomförande
 • dokumentation

Fjärde kursdagen, askultation

 • patient 1 - hippoterapi - bakgrund, upplägg, reflektion
 • patient 2 - läkepedagogisk ridning
 • rollspel som möjlighet
 • säkerhet

Mat, kläder etc.

 • oömma kläder för alla tänkbara väder. Vi kommer att vara mycket utomhus
 • ridhjälm kan du ta med egen, eller låna på plats
 • fika och frukt ingår
 • lunch ingår inte (mer än första dagen, då vi serverar paj), men vi planerar att äta tillsammans för att fortsätta diskussionerna under måltiderna. Du kan också ta med egen matlåda, micro finns.
 • övernattningsmöjlighet finns på Håknäs Vandrarhem alldeles i närheten. Det finns också andra möjligheter via Airbnb.Anmäl dig till kursen genom att maila till info@ridterapiforalla.se
Vi behöver de uppgifter som du vill ha med på din faktura. Fakturan mailar vi sedan till dig, och du betalar så snart som möjligt, din plats är säkrad i och med att vi fått din betalning.
Innehåll i kursen Praktisk Ridterapi, nivå 2

Nivå 2 riktar sig till de deltagare som redan gått nivå 1. Varje deltagare ombeds att under kursen redogöra för ett exempel från sin verksamhet som ridterapeut, en fallbeskrivning. Kanske vill man beskriva ett föredöme, låta andra lära av de egna misstagen, eller få hjälp vidare via tips från gruppen.

Kursen avser att utveckla deltagarenas ridterapeutiska upplägg, genom en födjupad förståelse av huvudpersonens behov. Kursen vill överbrygga målsättningar inom de olika behandlingsområdena, till att omfatta en holistiskt orientering där huvudpersonens initiativ tas till vara och vidareutvecklas. Kursen vill utgöra ett skapande forum och ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns hos deltagarna.
Datum Föreläsare Titel Info Kostnad
2019-07-08 Må
2019-07-09 Ti
2019-07-10 On
2019-07-11 To
2019-07-12 Fr
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 2
5 dagar, Må-Fr v. 28.
kl. 09:00-16:00


Anmäl ditt intressse
6000 kr
Första kursdagen, ridterapeutiska möjligheter för personer med utvecklingsstörning

 • Praktiska övningar kring hästpsykologi kommunikation och förståelse
 • Presentationsrunda
 • Övergripande möjligheter med hästunderstödda instser
 • Ridterapi för personer med utvecklingsstörning
  • definition
  • symtom
  • bahandlingsmöjligheter och målsättningar
  • praktiskt övande utifrån diagnoskriteriet

Andra kursdagen, autismspektrumstörning

 • Reflektioner över måndagens upplevelser
 • Ridterapi för personer med autismspektrumstörning
  • definition
  • symtom
  • bahandlingsmöjligheter och målsättningar
  • praktiskt övande utifrån diagnoskriteriet

Tredje kursdagen, ADHD och CP-skada

 • Reflektioner över tisdagens upplevelser
 • Ridterapi för personer med ADHD
  • definition
  • symtom
  • bahandlingsmöjligheter och målsättningar
  • praktiskt övande utifrån diagnoskriteriet
 • Ridterapi för personer med CP-skada
  • definition
  • symtom
  • bahandlingsmöjligheter och målsättningar
  • praktiskt övande utifrån diagnoskriteriet

Fjärde kursdagen, depression och trauma

 • Reflektioner över onsdagens upplevelser
 • Ridterapi för personer med depressioner av olika grad
  • definitioner
  • symtom
  • bahandlingsmöjligheter och målsättningar
  • praktiskt övande utifrån diagnoskriteriet
 • Ridterapi för personer med trauma, PTSD
  • definitioner
  • symtom
  • bahandlingsmöjligheter och målsättningar
  • praktiskt övande utifrån diagnoskriteriet

Femte kursdagen, ätstörningar och andra beteendestörningar

 • Reflektioner över torsagens upplevelser
 • Ridterapi för personer med beteendestörningar
  • definitioner
  • symtom
  • bahandlingsmöjligheter och målsättningar
  • praktiskt övande utifrån diagnoskriteriet
 • utvärdering av kursveckan, avslut med tid för övriga frågeställningar

Under kursveckan kommer det att ingå askultationer där Johanna och hennes patienter visar hur de arbetar tillsammans med hästarna.
Där det passar till dagens tema kommer kursdeltagarna att presentera sina fallbeskrivningar.

Mat, kläder etc.

 • oömma kläder för alla tänkbara väder. Vi kommer att vara mycket utomhus
 • ridhjälm kan du ta med egen, eller låna på plats
 • fika och frukt ingår
 • lunch ingår inte (mer än första dagen, då vi serverar paj), men vi planerar att äta tillsammans för att fortsätta diskussionerna under måltiderna. Du kan också ta med egen matlåda, micro finns.
 • övernattningsmöjlighet finns på Håknäs Vandrarhem alldeles i närheten. Det finns också andra möjligheter via Airbnb.Anmäl dig till kursen genom att maila till info@ridterapiforalla.se
Vi behöver de uppgifter som du vill ha med på din faktura. Fakturan mailar vi sedan till dig, och du betalar så snart som möjligt, din plats är säkrad i och med att vi fått din betalning.

Praktisk Ridterapi nivå 3

Innehåll i kursen Praktisk Ridterapi, nivå 3

Nivå 3 riktar sig till de deltagare som redan gått nivå 1 och nivå 2. Kursen avser att ge deltagarna en fördjupad förståelse för terapihästens beteende och utbildningsmöjligheter. Vi går igenom olika inlärningsstrategier och träningsmetoder för att förbereda din häst inför uppgifterna i det terapeutiska och pedagogiska förändringsarbetet. Vi kommer också att undersöka vilka aspekter som är viktiga att beakta i samband med hästinköp.

Det kommer att finnas möjlighet för två externa hästar att delta under kursen. En häst till får plats (+2000 kr).

Datum Föreläsare Titel Info Kostnad
2019-07-15 Må
2019-07-16 Ti
2019-07-17 On
2019-07-18 To
2019-07-19 Fr
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 3
5 dagar, Må-Fr v. 29.
kl. 09:00-16:00


Anmäl intresse
6000 kr + moms
8000 kr + moms med häst


Första kursdagen

 • praktisk upptakt/samling
 • presentationsrunda
 • teoretisk grund - hästarnas sju känslosystem (Jaak Panksepp)
 • lunch
 • praktiskt övande med hästarna utifrån teorin om hästars känslosystem
 • teorins betydelse för en positiv utbildning av terapihästen
 • fika
 • praktiskt ridterapeutiskt övande, vi övar vår yrkesroll, med varandra, med hästar
 • tid för reflektioner
 • sammanfattning av dagen

Andra kursdagen

 • praktisk upptakt/samling
 • att läsa och förstå hästarnas beteende och kroppsspråk samt dess betydelse för det ridterapeutiska upplägget, i flocken, vid sadling och uppstigning samt under ridterapisessionen
 • lunch
 • praktiskt övande av förmiddagens tema
 • fika
 • praktiskt ridterapeutiskt övande, vi övar vår yrkesroll, med varandra, med hästar
 • tid för reflektioner
 • sammanfattning av dagen

Tredje kursdagen

 • praktisk upptakt/samling
 • Clicker-träning, belöningssystem, säker belöning med godis
 • lunch
 • praktiskt övande av förmiddagens tema
 • fika
 • praktiskt ridterapeutiskt övande, vi övar vår yrkesroll, med varandra, med hästar
 • tid för reflektioner
 • sammanfattning av dagen

Fjärde kursdagen

 • praktisk upptakt/samling
 • avslappning och kroppsmedvetenhet - för människa och häst
 • lunch
 • praktiskt övande av förmiddagens tema
 • fika
 • praktiskt ridterapeutiskt övande, vi övar vår yrkesroll, med varandra, med hästar
 • tid för reflektioner
 • sammanfattning av dagen

Femte kursdagen

 • praktisk upptakt/samling
 • "target"-träning, ett positivt och avvledande fokus
 • inlärning - teori om inlärning, strategier för att lära in önskade beteenden
 • lunch
 • praktiskt övande av förmiddagens tema
 • fika
 • praktiskt ridterapeutiskt övande, vi övar vår yrkesroll, med varandra, med hästar
 • tid för reflektioner
 • sammanfattning av dagen
 • utvärdering av kursveckan, avslut med tid för övriga frågeställningar
Mat, kläder etc.
 • oömma kläder för alla tänkbara väder. Vi kommer att vara mycket utomhus
 • ridhjälm kan du ta med egen, eller låna på plats
 • fika och frukt ingår
 • lunch ingår inte (mer än första dagen, då vi serverar paj), men vi planerar att äta tillsammans för att fortsätta diskussionerna under måltiderna. Du kan också ta med egen matlåda, micro finns.
 • övernattningsmöjlighet finns bl.a. på Håknäs Vandrarhem alldeles i närheten. Det finns också andra möjligheter via Airbnb.Anmäl dig till kursen genom att maila till info@ridterapiforalla.se
Vi behöver de uppgifter som du vill ha med på din faktura. Fakturan mailar vi sedan till dig, och du betalar så snart som möjligt, din plats är säkrad i och med att vi fått din betalning.

Våra tidigare kurser


Lena Stenvall och Carina Ljungholm föreläser och leder praktiska övningar under en kurs 2010.

Datum Föreläsare Titel Info Kostnad
2018-07-09
2018-07-10
2018-07-11
2018-07-12
2018-07-13
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 3
5 dagar, Må-Fr v. 28.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2018-07-02
2018-07-03
2018-07-04
2018-07-05
2018-07-06
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 2
5 dagar, Må-Fr v. 27.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2018-06-25
2018-06-26
2018-06-27
2018-06-28
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 1
4 dagar, Må-To v. 28.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2017-07-10
2017-07-11
2017-07-12
2017-07-13
2017-07-14
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 2
5 dagar, Må-Fr v. 28.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2017-07-03
2017-07-04
2017-07-05
2017-07-06
2017-07-07
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 1
5 dagar, Må-Fr v. 27.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2017-06-26
2017-06-27
2017-06-28
2017-06-29
2017-06-30
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 1
5 dagar, Må-Fr v. 26.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2016-07-11
2016-07-12
2016-07-13
2016-07-14
2016-07-15
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 2 2016
5 dagar, Må-Fr v. 28.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2016-07-04
2016-07-05
2016-07-06
2016-07-07
2016-07-08
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 1 2015
5 dagar, Må-Fr v. 27.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2015-07-06
2015-07-07
2015-07-08
2015-07-09
2015-07-10
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 2 2015
5 dagar, Må-Fr v. 28.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2015-06-23
2015-06-24
2015-06-25
2015-06-26
2015-06-27
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 1 2015
5 dagar, Må-Fr v. 27.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2014-06-29
2014-06-30
2014-07-01
2014-07-02
2014-07-03
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi
5 dagar, Må-Fr v. 26.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2012-10-21

Johanna Pechmann

Starta ridterapiverksamhet och lyckas med din etablering (repris)


1000kr

Vi utgår från en affärsplan och går igenom affärsidé, marknad, kollegor/konkurrenter, lokal/utrustning, inköp, ekonomi, kvalifikationer, försäkringar samt styrkor/svagheter.
Som praktiskt inslag bedömmer vi terapihästar och gör ridterapeutiska övningar kring sjukgymnastiska och sociala målsättningar.

2012-05-06

Johanna Pechmann

Ridterapins strukturella aspekter1000kr

Steg för steg går vi igenom de olika momenten som bygger upp ett ridterapiupplägg .
2012-04-22

Johanna Pechmann

NH-grundkurs, häskunskap för ridterapeuter, grundutbildning för ridterapihästar

1000kr

Vi lär oss några av de grundläggande övningarna inom NH, med vilka vi kan utbilda våra terapihästar att vara trygga samt mentalt och fysiskt vältränade. Vi lär oss också att läsa av våra hästar och att bli medvetna om vårt eget kroppsspråk.
2012-03-25
Johanna Pechmann
Ridterapi i praktiken

1000kr
Utifrån ett konkret exempel går vi igenom förberedelse, upplägg, genomförande, reflektion och dokumentation.
2012-03-11

Johanna Pechmann

Starta ridterapiverksamhet och lyckas med din etablering (repris)


1000kr

Vi utgår från en affärsplan och går igenom Affärsidé, Marknad, Konkurrenter, Lokal/utrustning, Inköp, Ekonomi, Kvalifikationer, Försäkringar samt Styrkor/svagheter.
Som praktiskt inslag bedömmer vi terapihästar och gör ridterapeutiska övningar kring sjukgymnastiska och sociala målsättningar.
2011-08-28
Johanna Pechmann
Hästledarutbildning, steg 2

1000kr
2011-06-05

Johanna Pechmann

Starta ridterapiverksamhet och lyckas med din etablering


1000kr

2011-03-27 Johanna Pechmann Ridterapins strukturella aspekter 1000kr
2011-04-10

Manuela Friemann, Johanna Pechmann Alternativ kompletterande kommunikation och kroppsspråk

1000kr

2011-05-08 Johanna Pechmann Hästledarutbildning, steg 1 1000kr
2011-05-21/22 Erika Furberg

Parelli Natural Horsemanship, tema balans1300kr/dag

2010-07-03/04 Erika Furberg

Parelli Natural Horsemanship1300kr/dag

2010-05-21

Lena Stenvall
Marica Ljungholm
Ridterapi vid depression och utmattningssyndrom1000kr

2010-05-07 Sylvia Engqvist Integrering av reflexer genom ridterapi 1000kr
2010-04-16

Pia Tillberg

Behandling vid stroke och andra neurologiska diagnoser

1500kr

2010-03-13

Johanna Pechmann

Grundkurs i NH del 2- markarbete inlärning psykologi

200kr/150kr

2010-03-12

Johanna Pechmann

Ridterapeutiska målsättningar - avslappning, mobilisation, muskelträning

1000kr

2010-02-26

Johanna Pechmann

Ridterapins uppbyggdnad och det medvetna hästvalet

1000kr

2010-02-13

Johanna Pechmann

Grundkurs i NH del 1- markarbete inlärning psykologi

200kr/150kr

2010-02-12

Johanna Pechmann

Hästkunskap för ridterapeuter - kroppsspråk som instrument i ridterapi

1000kr