föreningen

Ridterapi för Alla

Bli medlem

Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften,
100kr/år till Ridterapi För Allas PlusGirokonto: 548223-7
Glöm ej ange vem betalningen gäller. Skicka gärna ett mail också, och tala om att du vill vara med.

Ridterapi För Alla

Organisationsnummer: 802450-8189
PlusGiro: 548223-7
Bankgiro: 311-4477

Ridterapi För Alla
c/o Ivan Hallström
Solberga 7
153 91 Järna

Mobil: 0704533405 (Ivan Hallström)

info@ridterapiforalla.se