föreningen

Ridterapi för Alla

Forskning om ridterapi och hästunderstödd terapi

Vetenskapliga artiklar

Wingate, L. (1982). Feasibility of Horseback Riding as a Therapeutic and Integrative Program for Handicapped Children. Fysical therapy, volume 62,pp. 184-186.

Bertoti, D. (1988). Effect of Therapeutic Horseback Riding on Posture in Children with Cerebral Palsy. Fysical therapy, volume 68, No 10, pp. 1505-1512.

D-uppsatser

Corin, A. & Husén, Y. (2008). Att arbeta med hästar i psykosocialt behandlingsarbete.

Gegner, K. & Jacobsson, B. (2007). En kvalitativ studie av hur ett antal kvinnor upplever hästens psykologiska betydelse för det psykiska välbefinnandet.

C-uppsatser

Weber, Y., Westmoquette (2010). Ridterapi som behandlingsmetod för barn med autismspektrumstörningar - en kvalitativ studie

Schulte, R. (2009). Die Wirksamkeit der Reittherapie für psychisch kranke Menschen.

Häggkvist, J. & Pettersson, P. (2010). Evidens för ridterapi inom sjukgymnastik - En litteraturstudie.

Babaahmadi, B. & Christenson, M. (2009). Hästar, självkänsla, och livskunskap. En kvalitativ studie om hur hästar används i behandlingsarbete.

Flygare, S. & Forsberg, H. (2005). Hästar som redskap i medicinsk behandling.

Broström, E. & Holtz, T. (2006). Ridterapi, hästunderstödd behandling inom psykiatrin.

Lindgren, U. (2007). Arbetsterapeuters erfarenheter av ridterapi.

Sundberg, I-M.& Söderblom, A. (2007). Ridterapi - Patientens upplevda effekter av ridterapi.

Rapporter

Halvarsson, S. & Ekström, A-M. (2000). Ridterapi, psykiatri.

Gunilla, S. (2009). Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande hälsoarbete.

Pahlén, A. (2008). Analys av Ridterapi Novalis.